DELA

Klart ja till fortsatt självständigt Hammarland

Resultatet från Hammarlands kommunala folkomröstning är klart.

371 röstade Ja

193 röstade Nej

64 kunde ej ta ställning

52,7 procent av de röstberättigade i Hammarland valde att tycka till.

Mycket mer från Hammarland i måndagens Nya Åland!