DELA
Foto: Stefan Öhberg
Den nuvarande bron är gammal och sliten och behöver bytas ut snarast möjligt. Projekteringen var under stor tidspress och hann därför bli klar innan berggrunden bedömdes vara av undermålig kvalitet för en bro av typen klassisk bågbro.

Bomarsundsbron projekteras – igen

Nya Bomarsundsbron skulle bli en klassisk bågbro med projekteringskostnader på nästan 600 000 euro. Men nu kastas det förslaget ut och ersätts med en annan brotyp som kostar ytterligare 300 000 euro att projektera.