DELA
Foto: Kulturbyrån/Jenni Lucenius

Fornlämningar ska undersökas

Nu ska de åländska fornlämningarna få exaktare gränser. Landskapsregeringen beslöt nyligen om att utföra arkeologiska undersökningar vid en fast fornlämning i Långbergsöda by i Saltvik.

Syftet är att komplettera det kunskapsunderlag och de tidigare arkeologiska undersökningar som ligger till grund för uppfattningen om fornlämningens omfattning. Undersökning sker under detta år.

Jenni Lucenius vid landskapets kulturbyrå menar att det fortfarande finns många områden vars gränser inte ännu undersökts med moderna tillvägagångssätt. Medan man förr drog gränserna direkt på kartorna, är man numera mycket mera gedigen i gränsdragningen.

– De här projekten består av tre delar: en förstudie, fältarbete, och sammanställandet av resultaten till en rapport. Det är först efter att det arkeologiska underlaget är färdigt som gränserna dras om på administrativ nivå.

Fornlämningarna och de fredade områdena har varit en brännande fråga för markägarna i Långbergsöda, i och med att fredade områden inte får inkräktas på. De nya undersökningarna, som hittills lett till krympta fornlämningsområden, kan alltså vara till fördel för markägarna.

– Det finns en oro bland markägare här och på annat håll att vi gör en ytlig undersökning, att vi tittar på jorden och sanden som förts till området från annanstans, att de plöjt marken så att artefakterna spritts omkring. Men det är därför vi kommer dit och gräver djupt, så vi kommer till de geologiskt orörda lagren, och där ska det finnas fynd för att marken ska kallas fornlämningsområde.

Läs mer i måndagens Nya Åland!