DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fornminnesområdet i Långbergsöda har krympt

De arkeologiska utgrävningarna i Saltvik Långbergsöda har krympt fornlämningsområdet med 63 procent.

Området, som tidigare var 10,33 hektar, har krympt till 3,8 hektar.
Fältundersökningarna sommaren 2017 vid stenåldersboplatserna Tisdal och Alkärr visade att de områden som ritades på 70-talet inte motsvarade de faktiska fornlämningarna.

– Fornlämningsområdet var för stort. Syftet med utgrävningarna var att definiera om området med ny teknik, och det har lyckats. Det här är en tvist som pågått länge och både markägarna och kulturbyrån har velat komma till en lösning, säger kulturminister Tony Asumaa.

Under utgrävningarna hittades 3 233 enskilda fynd med en sammanlagd vikt på 68 kilo.

– Det var fyndmässigt givande, man kan verkligen säga att det var en win-winsituation för både markägarna och kulturbyrån, säger forskningsledare Jenni Lucenius.

Markägarna fick informationen om de nya gränsdragningarna dagen innan media nåddes av resultatet.

Under sommaren 2018 fortsätter utgrävningarna men på ett nytt område med fornlämningar.

– Jag bedömer det som fullt möjligt att vi har en liknande situation i övriga områden. De kommer förmodligen också att krympa. Troligt är att de krymper åt ett håll och växer åt ett annat.

Alla boplatser ska inte grävas ut – då förstör man för framtida teknologiska möjligheter.

På torsdag 8 mars klockan 12.00 berättar forskningsledare Jenni Lucenius om de arkeologiska undersökningarna.

Mer om utgrävningarna och kommentar av en markägare kunde ni läsa i fredagens Nyan!