DELA
Foto: Stefan Öhberg
Farledsavgifterna fördubblas, men rabattsystemet kvarstår – vilket är väsentligt för trafiken till Åland. Rabattsystemet innebär att passagerarfartyg i regelbunden trafik och isklassade fartyg kan trafikera betydligt billigare i jämförelse med fartyg som trafikerar mer sällan till Finland eller fartyg med dålig isklass.

Så påverkar Finlands ekonomiska politik sjöfarten – viktigt för ”hundratals ålänningar”

Halveringen av farledsavgifterna – som ingick i regeringsprogrammet – förverkligas inte. Nu ska avgifterna höjas till samma nivå som före 2015. Men bemanningsstödet bibehålls på samma nivå.
– Det är en stor och viktig sak för Åland och åländska arbetsplatser, säger Mats Löfström till Nya Åland.