DELA
Foto: Jonas Edsvik

Etappmål viktiga i åländsk klimatlag

I ett lagstiftnings-PM om klimatlagen, som lämnades över till lagberedningen i måndags, avslöjas bland annat att kommunerna kan få en betydande roll i det framtida klimatarbetet och att noggranna uppföljningar ska göras genom regelbundna meddelanden till lagtinget om hur arbetet fortskrider. Men planerna för konkreta klimatåtgärder dröjer.– Lagen är ett ramverk för hur landskapsregeringen ska arbeta, säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI).