DELA
Foto: Jonas Edsvik

Utarmat ekosystem gör människor sjuka

Astma och allergier och andra kroniska sjukdomar utgör i dag ett stort folkhälsoproblem.

FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-Moon har kallat situationen för en hälsokris i slow motion.
I takt med att vi blir allt mer urbaniserade så har antalet fall av flera kroniska sjukdomar ökat stadigt. Tidigare led finländarna av sjukdomar som tuberkulos, i dag har astman tagit över som folksjukdom.

Professor emeritus Tari Haahtela är tidigare chefläkare vid Allergisjukhuset i Helsingfors. Han säger att vår omgivning blivit för steril.

Människans hälsa är bunden till omgivningen. När miljön mår dåligt är det inte heller bra för oss. Om man lever i ett utarmat ekosystem så påverkas även mikrobfloran på huden. Det leder sin tur till störningar i immunsystemet.

Störningarna ger i sin tur upphov till bland annat allergier och astma, men sannolikt även en lång rad andra kroniska sjukdomar.

Haahtela säger att människan inte kan skiljas från sin omgivning. Det finns en stark koppling mellan miljö och sjukdomar.

– Varje människa borde förstå att vi blir sjuka när planeten är sjuk.

Läs mer i måndagens Nya Åland!