DELA

Naturvårds- och vattenlagstiftningen släpar efter

Andelen skyddad mark och vattenområden har stigit, om än inte drastiskt. Men naturvårds- och vattenlagstiftningen släpar efter samtidigt som de flesta ålänningar tycker det är viktigt att säkerställa biologisk mångfald.
– För mig handlar mål 4 om att återfinna människans plats som en bärande del av naturen, inte tärande, säger Petra Granholm, ansvarig för målet om biologisk mångfald inom Bärkraft.