DELA
Foto: Stefan Öhberg

En till fiskodling drabbad av virus

Fisksjukdomen IHN har konstaterats på en andra fiskodling på Åland.Man har nu utvidgat restriktionszonen.

Landskapsregeringen har idag, fredag, fått besked att i prover tagna på en fiskodling innanför den så kallade restriktionszonen på Åland har ytterligare ett fall av fisksjukdomen IHN konstaterats. Smittan har nu alltså konstaterats på två ställen.

”Livsmedelsverket har med anledning av den nya upptäckten utvidgat den så kallade restriktionszonen”, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Fisksjukdomen IHN som orsakakas av ett rhabdovirus drabbar främst laxfiskar men vilda fiskar som ruda, mört, sarv, sutare, gös och torsk kan vara smittbärare. Smittan kan även föras vidare med till exempel fiskeredskap.

Sjukdomen smittar inte till människa. Livsmedelsverket rekommenderar vid fiske innanför restriktionszonen att fiskeredskap rengörs enligt anvisning Livsmedelsverkets anvisning.

En epidemiologisk undersökning om smittans ursprung och eventuella spridning har inletts.