DELA
Foto: Jonas Edsvik

Drastiska förslag för att sänka kommunutgifter

En arbetsgrupp har hittat ett sätt för de åländska kommunerna att sänka sina kostnader med drygt 11 miljoner per år.
För att lyckas med det föreslår man större dagis- och skolklasser, att var femte elevassistent tas bort, sänkt personaltäthet inom äldreomsorgen och att en del närvårdare ersätts med vårdbiträden.
Dessutom vill man sänka utkomststödet, minska personalen och dagverksamheten inom specialomsorgen och slopa tvånget på att varje kommun ska ha ett bibliotek.