DELA
Foto: Stefan Öhberg
Det finns olika åsikter om hur en eventuell nyplantering ska göras.

Jomalaalléns framtid kan avgöras i dag

Samtliga 150 träd i allén i Jomala centrum bör huggas ner och återplanteras glesare och betydligt längre bort från vägen, anser landskapsregeringens vägunderhållsenhet efter en rapport från en arborist.