DELA
Foto: Joakim Holmström

Distansundervisning för alla högstadier

Högstadierna ska distansundervisas i två veckors tid efter sportlovet, för att hindra ytterligare spridning. Det beslutade landskapsregeringen i dag.

I dag beslutade utbildningsminister Annika Hambrudd (C) att alla högstadier på Åland, årskurs 7–9, ska undervisas på distans i två veckor efter sportlovet.

– Vi måste göra vad vi kan för att minska spridningen och de flesta fall är nu i skolåldern, säger hon.

I högstadierna är klasserna större, klasserna blandas mera och eleverna har flera olika lärare. Det betyder att det är större risk för spridning, vilket påverkat beslutet.

– Det är ett drastiskt beslut att stänga högstadierna, men vi ser det som nödvändigt, säger Knut Lönnroth, landskapsläkare.

En delorsak är att många verkar resa under sportlovet och att man inte vill att de hämtar hem nya smittkedjor.

I samarbetsgruppen diskuterades även de lägre klassernas undervisning, men man gjorde en avvägning att det inte är aktuellt med distansundervisning för dessa just nu.

Elever i specialklass och elever med mångprofessionellt stöd har rätt till närundervisning, men även elever som inte har beslut om mångprofessionellt stöd, men som har svårigheter att klara distansundervisning, kan ges närundervisning.

Annika Hambrudd påtalade också specifikt att distansundervisning inte handlar om självstudier, utan att undervisningen ska ske i realtid, så att läraren hela tiden återkopplar till eleven.

Alla elever ska ha rätt till avgiftsfri måltid.

De elever, som inte distansundervisas men som är hemma i frivillig karantän efter exempelvis resa, ska hanteras som vid sjukdom. Det betyder att de får hemuppgifter som de gör hemma.

Redan i lördags sades att gymnasiet, folkhögskolan, högskolan och den fria bildningen ska ordna all undervisning på distans fram till den 11 mars.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp