DELA
Foto: Joakim Holmström

Modigt och utmärkt beslut

En stor del av landskapsregeringens arbete går i dessa dagar åt att parera coronapandemins verkningar. Mycket handlar om att ta fram stödpaket till ett samhälle som blöder ekonomiskt på grund av undantagstillståndet. Men i kulisserna tas även andra beslut som blickar framåt.

Vid sidan av dessa räddningsinsatser pågår även ett annat, mera vardagligt, arbete som under dessa förhållanden undandrar sig strålkastarljuset i högre grad än annars.

Häromveckan kom det glädjande beskedet att landskapsregeringen beslutat att bevilja det svenska produktionsbolaget B-Reel Films de 250 000 euro som bolaget ansökt om för att spela in delar av tv-serien ”Agatha Christie’s Hjerson” på Åland.

Det är ett alldeles utmärkt beslut.
Visserligen riskerar det, liksom alla beslut, att sticka någon i ögonen.

En kvarts miljon euro är mycket pengar, framför allt när det handlar om en oftast gravt underfinansierad sektor som kulturbranschen, och det enskilda stödet är också betydligt större än det sammanlagda coronastödet på 150 000 euro som regeringen anslog i sin tilläggsbudget för det åländska kulturlivets del.

Men här är det viktigt att inte dra några förhastade slutsatser. Även om man (som vanligt) önskade att det satsades mer på kulturen, finns det ingenting som säger att ett eventuellt avslag på det sökta produktionsstödet för Agatha Christie-serien automatiskt hade kommit det åländska kulturlivet till del genom höjt anslag för coronastöd.

I kristider gäller det att inte bara arbeta reaktivt, utan även att tänka proaktivt och våga blicka framåt genom att satsa offensivt.

Coronakrisens intåg skapade en viss oro för huruvida landskapsregeringen skulle våga sig på en proaktiv satsning som den på ”Hjerson”, men det positiva beslutet visade glädjande nog att man lyckades hålla huvudet kallt och vågade höja blicken ovanför nuvarande kris.

Satsningen visar att landskapsregeringen vågar se framåt och tänka långsiktigt. Och tanken är naturligtvis att kostnaderna ska viktas mot de vinster som produktionen hoppeligen leder till framöver.

Enligt planen ska inspelningarna på Åland inledas någon gång under hösten. Minst 20 inspelningsdagar ska enligt villkoren för stödet förläggas till Åland, och det innebär att ett stort inspelningsteam kommer att befinna sig på plats under lång tid.

Bolaget har budgeterat för att spendera åtminstone 300 000 euro här på Åland,
vilket alltså överstiger det beviljade stödet från landskapsregeringen. Inspelningen kommer också att generera arbetsmöjligheter för åländska kulturarbetare.

Om årets turistsäsong går om intet innebär det naturligtvis svåra konsekvenser för den åländska turistnäringen, och för landskapets näringsliv i stort. Att inspelningen av den internationella storproduktionen ”Agatha Christie’s Hjerson” (serien har åtminstone brittiska, tyska, svenska och nu alltså även åländska finansiärer) nu tycks bli verklighet på Åland kommer inte att rädda alla turistföretagare, men åtminstone ge hoppet tillbaka till en del näringsidkare i och med säsongsförlängningen.

I ett längre perspektiv är förhoppningen också att serien ska leda till fotspårsturism, vilket skulle ge ny skjuts till besöksnäringen längre fram.

Landskapsregeringen har vidare ett investeringserbjudande från produktionsbolaget att ta ställning till. B-Reel Films vill att regeringen investerar ytterligare 265 000 euro i serien, vilket skulle ge landskapet ett delägande i serien och rätten att ta del av eventuella vinster. Förhoppningsvis vågar man fullfölja satsningen genom att anta även det erbjudandet.

Det finns naturligtvis ingen garanti för att alla satsningar slår väl ut, det vet man vis av erfarenheten till exempel från satsningen på filmen ”Djävulens jungfru” (2016), vilken landskapsregeringen stödde med sammanlagt 150 000 euro i olika omgångar men som floppade rejält.

Men den utslitna klichén ”vågar man inte så vinner man inte” håller trots allt streck.

Förutom fotspårsturism innebär en välvillig inställning till filmproduktioner som denna att landskapet får ett gott rykte i filmvärlden, vilket i längden kan innebära att fler betydelsefulla produktioner vill komma hit för att spela in i framtiden.

Redan nu ses Åland på många ställen som en exotisk och spännande plats full av vackra scenerier, som ännu inte synts på filmduken i någon större utsträckning.

Att ”Hjerson” nu är på gång får ses som en vinst för regeringen, och inte minst en stor seger för Ålands filmkommissionär Titte Törnroth, som är den som så förtjänstfullt kämpat och dragit i trådarna för att sådana här möjligheter ska uppstå.