DELA
Foto: Jonas Edsvik

Biolog sågar landskapsregeringens havsplan

– Det är beklagligt att det inte gick att inkludera hela kustvattnet. Det säger Tony Cederberg på Husö biologiska station om landskapsregeringens förslag till havsplan, som utelämnar i stort sett hela skärgården. – I Finland har man inkluderat alla vattenområden från land utåt, och i Sverige har man inkluderat delar av de vattenområden som hör till kommunerna.