DELA
Foto: Erkki Santamala

Mängden gös i åländska vatten har halverats

En rapport visar att andelen könsmogen gös halverats men även att strömmingen minskat i antal i förmån för karpfiskar.I en studie från Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland har man utfört ett provfiske med speciell hänsyn till gösen (Sander lucioperca).