DELA
Foto: Erkki Santamala

Mängden gös i åländska vatten har halverats