DELA
Foto: Tony Cederberg
60-års jubileet uppmärksammas bland annat med en jubileumsmottagning på Husö biologiska station i Finström Bergö i dag den 16 september.

60 års forskningssamarbete firas på Husö

År 1961 tecknades ett samarbetsavtal mellan Åbo akademi och landskapsstyrelsen kring miljöforskning. Navet för samarbetet är Husö biologiska station i Finström Bergö där man uppmärksammar jubileet med en mottagning i dag.