DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åtalsbeslut allt närmare

Arbetet med åtalsprövningen mot Paf går framåt och kan slutföras vid årsskiftet eller en bit in i januari, meddelar statsåklagare Tom Laitinen vid riksåklagarämbetet.

Först när beslutet framgår det om åtal väcks om penningtvättsbrott eller om åtalseftergift ges.

– Jag arbetar parallellt med Paf-åtalsprövningen och ett terrorbrott där åtalsfristen går ut nästa veckas onsdag, förklarar statsåklagaren.

Om det misstänkta terrorbrottet, som gäller ett tvillingpars agerande i Irak, går till rättegång inverkar det på tidtabellen för åtalsprövningen i Paf-ärendet eftersom statsåklagaren i så fall måste lägga tid på terrorrättegången.

Förra månaden kritiserades både landskapsåklagarämbetet och riksåklagarämbetet för den utdragna åtalsprövningen i Paf-målet av justitiekanslerämbetet. (ao)