DELA
Foto: Statsrådets kansli
När Åland finansminister Roger Höglund träffade sin finländska kollega Annika Saarikko på fredagen kom man överens om att det ska tillsättas en arbetsgrupp för skattegränsfrågor.

Arbetsgrupp för skattegränsfrågor

Finansministeriet tillsätter en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter från Finansministeriet, Ålands landskapsregering, Tullen och Skatteförvaltningen, som ska hantera skattegränsproblematiken.