DELA
Foto: Statsrådets kansli

Arbetsgrupp för skattegränsfrågor