DELA
Foto: Tanja Lönnqvist<07_Bildrubrik>UPPTAGEN Jan Salmén vill inte kalla sig för arbetsmyra men sitter man i ÅHS styrelse, är lagtingsledamot och bonde på samma gång är man sällan ledig.

Fortsatt förtroende för ålänningar i SLC-ledning

Jan Salmén (bilden) från Saltvik har återvalts som andra vice ordförande för SLC:s, Svenska lantbruksproducenters centralförbund, förbundsfullmäktige.

Höstmöte återvalde även Stefan Thölix, Korsholm till ordförande och Anders Rosengren, Borgå till förste vice ordförande.

Tage Eriksson, Jomala, och hans suppleant Jonas Lundberg, Finström, återvaldes i centralstyrelsen för SLC.

Förbundsstämman pågår som bäst i Nådendal. Där diskuteras även aktuella lantbrukspolitiska frågor och fullmäktige informerades om det nationella stödpaketet.

”Då budgetanslagen minskar kommer det tyvärr att medföra nedskärningar för jordbruket och drabba näringens redan svåra ekonomiska läge.” skriver SLC i ett pressmeddelande.

SLC har även antagit en resolution, där man bland annat skriver:

”Människor behöver mat varje dag. Det är en av de få saker som kommer att bestå. Det finländska jordbruket, som producerar bland världens säkraste livsmedel, har alla möjligheter att stärka sitt fäste som en av de mest framstående branscherna och en sann framtidsnäring. Däremot är inte allmänheten alltid medveten om de fördelar som den finländska maten har. Därför har de verkliga experterna, jordbrukarna och våra förädlingsföretag, ett viktigt uppdrag i att förmedla budskapet om matens ursprung.”