DELA
Foto: Jonas EdsvikFÖLJER TIDSPLANEN Åländska lantbrukare får kompensationsstödet i slutet av månaden.

Åländska bönder får vänta på stöd

De åländska lantbrukarna får vänta längre än kollegorna i riket på sina kompensationsstöd. Men det är inte de åländska stöden som är sena, utan rikets som är tidiga, förklarar byråchef Sölve Högman.
15 oktober fick vissa lantbrukare i riket förskottet på kompensationsstödet utbetalt. De åländska bönderna får däremot vänta till slutet av oktober på sina stöd, vilket har fått många att reagera.

Men det handlar egentligen inte om någon försening för ålänningarnas del, menar Sölve Högman, chef vid landskapets jordbruksbyrå.

– Utbetalningen följer tidsplanen. Jordbruksverket i riket har däremot lyckats tidigarelägga vissa utbetalningar, säger han.

Tjänstemännen vid landskapets näringsavdelning är klara med handläggningen av stöden, förklarar Högman, men stödtillämpningssystemet har inte haft möjlighet att betala ut dem.

– Alla arealstöd handläggs i samma datasystem och systemet har inte klarat av att processa landskapets och landsbygdsverkets betalningar samtidigt. (lb)