DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bi- och ekoodlare nominerade till miljöpris

Det ekologiska jordbrukets nyttor för miljön uppmärksammas med en nominering till Nordiska rådets miljöpris 2020.
Ålands ekologiska odlare hör till den nominerade skaran.
Biodlaren Torbjörn Eckerman är också nominerad.

Organisationerna Luomuliitto i Finland, Ekologiska Lantbrukarna i Sverige, Økologisk Norge och Økologisk Landsförening i Danmark gör de Ekologiska Odlarna på Åland sällskap som kandidater till priset.

– Samtliga jobbar med att främja det arbete alla nordiska ekologiska lantbrukare gör på gårdsnivå i syfte att stärka och öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, skriver Luomoliitto i ett utskick.

Temat för årets pris är biologisk mångfald och nominering lyder bland annat: ”Ekologisk odling skyddar och stärker biologisk mångfald. I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och djur jämfört med konventionell odling. Effekten är evidensbaserad. Ekologiska lantbrukare har gjort verklighet av visionära hållbarhetsmål. Den ökade volymen ekologisk mat innebär också ökad biologisk mångfald.”

– Nomineringen till Nordiska Ministerrådets miljöpris inom årets tema biodiversitet är ett kvitto på att den ekologiska odlingens betydelse är av vikt då den utgår ifrån att leva i samklang med naturen och inte på dess bekostnad. Framtida generationer ska odla i samma jordar som vi fått ärva av våra förfäder och för att de ska erhålla samma rikedom och mångfald kräver detta att vi värnar om det som gör allt detta möjligt, bibehållen biodiversitet, säger Annette Häger-Ahlström, ordförande i Ekologiska Odlarna på Åland.

Om Torbjörn Eckerman sägs att hans arbete med att hålla Ålands bibestånd fritt från varroakvalster är mycket viktigt.
– Tack vare Torbjörn Eckermans arbete är Åland den enda varroafria zonen i hela EU.
Hans virusfria Ålandsbin exporteras till andra samhällen som saknar pollinatörer. Exempelvis härstammar samtliga av Islands 300 bikolonier från Eckermans bigård på Åland.

Nordiska rådets miljöpris ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller gärning eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Vinnaren utses den 27 oktober av en nordisk bedömningskommitté.

(Artikeln är uppdaterad med att även Torbjörn Eckerman är nominerad)