DELA

Högt pris är ingen kvalitetsstandard!

Tisdagens ledare i Nyan tar upp kopplingen mellan pris och kvalitetsaspekter med anledning av att åländska lokalproducerade produkter uppfattas som dyra. Man skyller på skev prismåttstock, underförstått att dyrt är bra och billigt dåligt. Men så enkelt är det inte. Köper man dyra kläder och andra varor riskerar man att få betala även extra för luft, det vill säga design, marknadsföring och märkesmystik.

Låga priser kan ges dyra produkter som inte är senaste mode, eller som helt enkelt realiseras för att göra plats i butikerna för nya varor. Därtill är ett högt pris inte en garanti för att billig arbetskraft och ”miljövänliga” råvaror inte har använts.

Med lokalproducerade livsmedel är situationen en annan. Lokalproducerat har naturliga fördelar jämfört med importerade produkter, men lokalproducerat är ingen garanti för produktens kvalitet, särskilt inte om den enda kvalitetsstandard man refererar till är ”lokalt producerad”, vilket inte är någon kvalitetsstandard. Extremt låga priser väcker naturligtvis misstanken att något är skumt. Samtidigt finns emellertid risken att små lokala producenter måste prissätta sina produkter högt för att alls få affärerna att gå ihop. Med i bilden finns också risken att man tummar på kvaliteten av samma skäl. Allt måste säljas.

Med livsmedel utan miljöcertifiering, som marknadsförs som ”lokalt producerad” och underförstått ”miljövänlig”” finns inga kvalitetsgarantier. Men frånvaron av transportkostnader och kostnader för miljöcertifiering borde ge lägre försäljningspris, inte som idag högre pris. Lokalproducerade grönsaker är ofta fräscha. Men är dessa besprutade med kemikalier som man inte vill ha i sig? Och vad är lokalproducerat? Tomater från Åbolands skärgård borde i hög utsträckning vara lika lokalproducerade som åländska. Även österbottniska grönsaker.

I ett globalt perspektiv är även alla nordiska livsmedel rätt så lokalt producerade. Men var finns garantierna? Med rätt prissättning skulle nog åländska lokalproducerade livsmedel – helst kvalitetssäkrade – sälja bra. Men blott ”lokalproducerat” och dyrt? Det går jag inte på!

Jan Westerberg

Svar:

Även om jag håller med skribenten om att högt pris absolut inte behöver vara en garanti för en bra produkt så vill jag understryka att ledarens poäng inte är att ”dyrt är bra och billigt dåligt”. Det var att peka på hur skev vår uppfattning om priser är och att väcka debatt kring vad som är rimliga priser för bra produkter (produkter med god kvalitet som både upprätthåller miljömässiga och etiska standarder). Här hoppas jag att konsumenter förhåller sig kritiskt och reflekterande till både kläder, mat och andra varor för att kunna välja de bästa alternativen.

Heidi Hendersson