DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åland håller fast vid sina rekommendationer

Åland ändrar inte på sina rekommendationer även om riksregeringen gör det.– Sju dagars karantän har varit lämpligt och att den frivilliga karantänen har fungerat bra, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

– På Åland gäller samma sak som innan: sju dagars frivillig karantän för inresande, och ingen provtagning av symtomfria.

Det sa lantråd Veronica Thörnroos (C) på gårdagens coronapresskonferens, med anledning av riksregeringens skärpta reserekommendationer.

Vad gäller smittläget på Åland så är vi kvar i accelerationsfasen.

– Just nu har vi inget fall av samhällssmitta och ingen vårdas på sjukhus, sa landskapsläkare Knut Lönnroth.

14-dagarsincidensen på Åland ligger nu på 17/100 000, ner från 30/100 000 förra veckan.

Masstest inte effektivt

Knut Lönnroth jämförde antalet inresande från Sverige med hur många av de som insjuknat.

– Från juni till december förra året var det cirka 62 000 gränsövergångar från Sverige till Åland. Det här betyder inte 62 000 personer – många har rest flera gånger. Under den här perioden har vi 20 personer som misstänks ha smittats i Sverige.

Om man då räknar ut en kvot mellan antalet gränsövergångar och antalet smittade landar man på 0,0003. En så låg andel, anser Knut Lönnroth, talar mot masstestningar vid gränser.

– Det innebär att man skulle behövt testa över 3 000 personer för att upptäcka 1 fall. När förekomsten är så här låg kommer dessutom en stor andel av testen att vara falskt positiva. Det skulle ge mycket merarbete utan någon särskild vinst.

Sju dagar lämpligt

När det gäller de som smittats i Sverige har det enligt landskapsläkaren hittills gått i medeltal 2 dagar från inresa till symtom (som mest 6 dagar). Varje smittad person har haft i medeltal 2 kontakter, främst familjemedlemmar.

– Det visar att sju dagars karantän har varit lämpligt och att den frivilliga karantänen fungerat bra.

Vad gäller risken att ha missat symtomfria så menade Knut Lönnroth att de kunde ha missats även med ett test, ett falskt negativt test. Vidare så förutsätter det att personerna hade varit smittsamma även efter sju dagars karantän.

– Det är inte omöjligt men ytterst osannolikt. Om det har skett så har det troligen skett i väldigt liten omfattning. Vi har haft väldigt få fall av samhällssmitta, samtliga smittkedjor har avbrutits och vi har hela tiden haft en låg incidens, sa Knut Lönnroth.

De nya, mer smittsamma virusvarianterna skulle kunna ge ett annat resultat, men hittills har inga sådana varianter konstaterats på Åland.

Dags boka vaccinering

ÅHS sjukvårds- och hälsodirektör Jeanette Pajunen påminde om att alla 80-plussare från och med onsdag kl 8-12 kan boka in sig för vaccinering. Undantagna är Brändö-, Kumlinge- och Kökarbor som uppmanas kontakta sin hälsovårdare.

– Vi vaccinerar bara på veckoslut för att minska trängsel, sa Jeanette Pajunen.

Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, summerade de nya reserestriktionerna. Han uppmanade alla som hade frågor att söka svar på gränsbevakningens hemsida raja.fi. Där kan arbetsgivare också ladda ner den blankett som krävs för att motivera varför en arbetstagare behöver släppas in i landet.

– Specialgrupper som fotbollspelare eller medverkande filminspelningar tillåts resa in om det är motiverat, sa Kim Westman.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp