DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åkeri överklagar ÅMHM-beslut

Åkeri Söderström & Karlsson vänder sig till Ålands förvaltningsdomstol för att få ändring på två villkor i ett ÅMHM-beslut: ett som gäller säkerhetsavstånd och ett som gäller mottagning och deponering av jord- och skogsbruksavfall.