DELA
Foto: Privat
I Jomala Karrböle hade uppbruten asfalt grävts ner i marken som utfyllnad. Asfalten klassades som tjärasfalt och ÅMHM utfärdade då ett beslut om åtgärder till fastighetsägaren, som besvärade sig hos Ålands förvaltningsdomstol. Nu har ÅFD beslutat att förkasta besväret.

ÅFD förkastar besvär mot asfaltsvite

Fastighets Ab Farmen är ansvarigt för att transportera bort och återvinna den betongasfalt som ligger nergrävd på bolagets tomtmark i Karrböle. ÅMHM:s beslut om vitesföreläggande står därmed fast. Det konstaterar Ålands förvaltningsdomstol, som förkastar bolagets besvär mot ÅMHM:s beslut.