DELA
Foto: Erkki Santamala
Ålands producentförbunds anhållan till landskapsregeringen om förlängd tid för gödselspridning efter månadsskiftet avslogs.

ÅMHM undersöker gödselspridning – allmänheten har anmält ”stora mängder svämgödsel”

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM undersöker om lantbrukare har spridit gödsel på sina åkrar efter att den tillåtna tiden gått ut vid månadsskiftet.