DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅHS-direktör förvånad över ”täta kontakter”

”Verksamheten är väl säkrad” vid Ålands hälso- och sjukvård, skriver medicinalrådet Timo Keistinen vid Social – och hälsovårdsministeriet i ett mejl till lantrådet Veronica Thörnroos (C).
– Ingen från Social- och hälsovårdsministeriet har varit i kontakt med mig, säger ÅHS-direktören Jeanette Pajunen.

– Social – och hälsovårdsministeriet har haft täta kontakter med Åbo universitetssjukhus och Åland hälso- och sjukvård (ÅHS) att trygga service på Åland.

Det skriver medicinalrådet Timo Keistinen vid Social- och hälsovårdsministeriet i ett mejl till lantrådet Veronica Thörnroos (C). Mejlet sändes klockan 20.28 på skärtorsdagskvällen.

ÅHS-direktören Jeanette Pajunen har tagit del av innehållet och säger att ingen från Social- och hälsovårdsministeriet kontaktat henne.

– Jag vet att vår chefsläkare i något skede talat med medicalrådet Timo Keistinen. Men att kalla det för täta kontakter tycker jag nog är att vara optimistisk sinnad, säger hon till Nyan.

Tryggat just nu

I mejlet skriver Keistinen också att ”Båda sjukhusen informerar om att verksamheten är väl säkrad. Detta gäller till exempel tjänster för anestesiläkare och barnläkare.”

– Det fungerar bara för att vi har haft turen att de två svenska läkarna stannar längre, påpekar Pajunen.

Så fort som beskedet från riksnivå kom om att det är slutpendlat för de svenska läkarna tog chefläkaren Olli-Pekka Lehtonen kontakt direkt till Åbo universitetssjukhus för att kunna garantera att det finns de resurser som behövs. Kontakten till sjukhuset i Åbo har inte gått via ministeriet.

De svenska läkarna jobbar ännu på Åland till slutet av nästa vecka.

– Sen måste vi se hur det ser ut, säger Pajunen.

Enligt Pajunen har ÅHS flera specialister, bland annat ögon- och öronläkare, som är väldigt personberoende. Händer det något med dessa specialister, exempelvis att någon blir sjuk, står den avdelningen stilla på ÅHS.

– De är tryggade nu. Så som det ser ut just exakt nu, och då finns det inte utrymme för att det ska hända någonting, säger Paajunen.

Landskapsregeringen svarar

På fredagskvällen fick Timo Keistinen svar. På landskapsregeringens vägnar svarade förvaltningschefen Dan E Eriksson.

– Landskapsregeringen hyser dock fortsättningsvis betydande oro för hur vården på Åland på längre sikt ska kunna ordnas med beaktande dels av statsmaktens ställningstaganden till våra särskilda behov av gränsövergång för främst läkare från Sverige och dels av att en försvårad personalsituation inte kan uteslutas i de samarbetsområden ni utpekar. Vi ser därför fram emot att ministeriet delger oss en mer detaljerad plan för hur personalresurserna på Åland ska kunna säkras, skriver han och fortsätter:

– Vi uppskattar att ministeriet haft täta kontakter med Åbo Universitetssjukhus, som Åland haft gott samarbete med genom åren. Verksamheten vid Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) är i enlighet med vad som framförs i ert mejl tryggad de närmaste veckorna, mycket tack vare att svenska läkare stannat längre än ursprungligen avtalats på Åland. Samtidigt är verksamhet i vissa av de mindre specialiteterna redan nu bräcklig eftersom den vilar på en enda enskild läkare.

Förvaltningschefen tillägger i svaret att ärendet måste handläggas på högsta möjliga ledningsnivå vid ÅHS, alltså av Pajunen.

– Vi kommer att svara närmare på era brev senare, avslutar medicinalrådet, och avser då möjligen även det brev angående läkarsituationen som landskapregeringen riktade till statsminister Sanna Marin (SDP) förra veckan.