DELA

Tryggare för patienten och rymligare för personalen: Mariehamns räddningsverk har just tagit i bruk en ny ambulans.
Räddningsverket köper in en ny ambulans vart fjärde år, och så har just skett.