DELA

Läkarledd hälso- och sjukvård på äldre­boenden och i hemmen

En något kaotisk debatt om boende för äldre med psykisk ohälsa har blossat upp under den senaste tiden. Inom den kommunala äldreomsorgen känner man sig otillräcklig och ser sig om efter lösningar. Förslag förs fram om att någon form av institution inom ÅHS behövs för att lösa problemet.

Behovet av åtgärder finns säkert men problemen med de äldres hälso- och sjukvård är betydligt mera omfattande än så. För att inte hamna i en ”tunneldebatt” inom äldreomsorgen måste vi tänka mera strukturellt.

Hälso-och sjukvården för de äldre som bor hemma och inte kan ta sig till ÅHS och de äldre som bor på särskilda kommunala boenden är inte anpassad till åländska förhållanden och har dessutom otillräckliga resurser.

På Åland har ÅHS allt ansvar för alla människors hälso- och sjukvård. ÅHS är en landskapsmyndighet. Kommunernas ansvar för de äldre är att erbjuda boende och annan social service. När någon äldre som bor hemma eller på särskilt boende behöver hälso- och sjukvård är det ÅHS skyldighet att se till att de äldre får den vård de är i behov av. Eftersom många äldre som bor hemma eller på särskilda boenden har svårt att ta sig till ÅHS måste de äldres hälso- och sjukvård organiseras så att den ges i de äldres hem eller i särskilda boenden. Det är alternativet till diskussionen om en institution för äldre inom ramen för ÅHS verksamhet. Äldre som behöver kvalificerad vård skall givetvis behandlas på ÅHS som alla andra.

Hur organiserar man då detta?

Det första man måste bedöma är hur stort läkarbehovet för detta är. Det är endast läkare som kan ansvara för hälso- och sjukvården för äldre som behöver få sin vård där de bor. ÅHS har en geriatrisk avdelning som logiskt skulle vara huvudman för en sådan mera utvecklad uppsökande hälso- och sjukvård för de äldre. Den behandling och vård som läkarna ordinerar utförs av hemsjukvården, personalen på boendena och hemtjänsten i kommunerna.

Med en läkarledd hälso- och sjukvård skulle den kommunalt anställda hälso- och sjukvårdspersonalen få rätt att utnyttja sina resurser och sin kompetens på ett effektivare sätt. Den nuvarande organisationen fungerar inte optimalt. Den kommunalt anställda vårdpersonalen kan inte fungera utan att ledas av läkare. ÅHS har också ansvar för de äldre som bor hemma och som bor i särskilt boende. Om berget inte kan komma till Mohammed måste Mohammed gå till berget.

Läget på Åland är jämförbart men hur äldreomsorgen är organiserad i Sverige. Där är också boendet och det sociala ansvaret för äldre på kommunerna medan hälso- och sjukvården sköts av de så kallade landstingen. Vår sociallagstiftning bygger i hög grad på finsk lagstiftning vilket gör den oändamålsenlig i vissa hänseenden och ”råddar” till det. Här skulle det behövas en anpassning till åländska förhållanden som beaktar att ÅHS har ansvar för de äldre lika mycket som för alla andra ålänningar samt att indelning i ESB och institutionsboende är ganska irrelevant i ett läge där boendeplatser saknas eller om man bedriver äldreomsorg i små kommuner. Optimalt skulle det vara att individualisera vården på basis av varje enskild persons behov vilka ändras med tiden. Men det är en annan historia.


BARBRO SUNDBACK
(S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp