DELA

Ställs rättegångar in? Frågan utreds

Efter det igår införda undantagstillståndet uppstår frågan om planerade rättegångar måste ställas in, om fler än tio personer närvarar samtidigt.
Lagman Kristina Fagerlund på Ålands tingsrätt säger att man ännu inte fattat beslut om hur man ska göra med kommande rättegångar.

– Vi väntar lite på linjedragningar från domstolsverket fortfarande, säger hon till Nyan.

– Beskedet om ibruktagande av beredskapslagen kom ju igår [läs måndag] så vi funderar fortfarande på hur vi ska förfara.

Fagerlund meddelar att man väntar besked under veckan. Hon säger dock att det inte finns någon större risk för att fall blir preskriberade, alltså för gamla för att pröva rättsligt, på grund av den extra väntetiden.

– Vi kommer att prioritera handläggning av mål som eventuellt kan hamna i farozonen.

– Men i civilmål avbryts preskriptionstiden i och med att ärendet blir anhängigt vid tingsrätten och i brottmål avbryts den när stämnings-
ansökan har blivit delgiven.

Det är alltså inte domens avgivande som bestämmer om fallet ska hinna bli avgjort, förklarar hon.

– Så någon större allmän risk är det säkert inte.