DELA

Åtalas för journalintrång

En tidigare anställd vid Ålands hälso- och sjukvård åtalades igår vid Ålands tingsrätt för journalintrång.

Brottsrubriceringen är brott mot tjänsteplikten. Enligt åtalet har brotten begåtts under perioden maj 2013 till januari 2016. I ett pressmeddelande från Ålands åklagardistrikt skriver man att svaranden utan godtagbara skäl vid 1502 olika tillfällen granskat patientuppgifter i 471 personers patientjournaler vid ÅHS. Vilka uppgifter som har granskats varierar.
Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills ärendet första gången behandlats vid ett domstolssammanträde.