DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stor oenighet om ÅHS-satsningarna

Lagtinget är ense om att det är bra med ökad folkhälsa, att cancer hittas tidigt och att det satsas på barn och ungas hälsa. Däremot är man inte enig om hur satsningarna beretts, samordningen eller rätt tidpunkt för dem. Någon större enighet nåddes inte i onsdagens debatt.