DELA
Foto: Jonas Edsvik

Arbetsgrupp ska ta fram en regional vattenförsörjningsplan

Ålands Vatten Ab skickade i våras in en förfrågan till landskapsregeringen om finansiering och övriga stöd gällande förverkligande av en ny vattentäkt. De ville även att det ska klargöras vilka möjligheter och villkor som förutsätts för att Ålands Vatten Ab ska erhålla extern finansiering.

Landskapet svarar nu att en förutsättning för att understöd skall kunna beviljas är att en godtagbar plan jämte kostnadsförslag görs upp.

Ålands Vatten har tidigare uppskattat att satsningen kommer kosta 35-40 miljoner euro. Enligt landskapet kan man få ett understöd på högst 30 procent av kostnaderna och om man också beviljas lån ur landskapsmedel så får det sammanlagda beloppet av understödet och lån uppgå till högst 60 procent av kostnaderna.

Landskapsregeringen skriver vidare att ”frågan om att säkerställa vattenförsörjningen är en viktig och prioriterad fråga” och att man därför tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan som sträcker sig till 2050. (hh)