DELA

Ålands näringsliv och Företagarna på Åland får extra pengar

I Ålands landskapsregerings förslag till tilläggsbudget finns ett förslag om extra stöd till näringslivsorganisationerna Ålands näringsliv och Företagarna på Åland.

Stödet ska gå till ”framtagande av innovativa lösningar för det åländska näringslivet under undantagstillståndet”.

Enligt vad Nya Åland erfar föreslås totalt 200 000 euro delas ut till organisationerna.

Landskapsregeringen tar fram tilläggsbudgeten i nära samarbete med alla lagtingspartier och tar beslut om den i dag tisdag. Lagtinget förväntas godkänna den på fredag alternativt nästa vecka. (eh)