DELA
Foto: Rasmus Olin

Vaccinet är en framgång – skepticismen ett hot

Världshälsoorganisationen, WHO, listar vaccinationsskepticism som ett av de tio största hoten mot den globala hälsan.
Vaccination har gjort underverk för människan, men kruxet är att det bara fungerar om den absoluta majoriteten är villig att ta det.

Globalt är vaccinationer fortfarande en av de stora framgångssagorna vad gäller det ökande välståndet i världen. Vaccinationer är en av de främsta faktorerna till minskad barndödlighet och förlängning av medellivslängden. Att vaccinera sig är dessutom en av de mest kostnadseffektiva samhällsinsatser som enskilda medborgare kan göra.

Enligt WHO-medarbetaren Flavia Bustero ger varje satsad euro en sextonfaldig avkastning i besparingar för sjukvården och ökad ekonomisk produktivitet sett till hela världen.

Det finns med andra ord dokumenterade fördelar med att solidariskt ta ansvar för att minska spridningen av farliga sjukdomar. Den första sjukdomen som i stor utsträckning kunde besegras med hjälp av vaccin var smittkoppor. Sjukdomen förklarades av WHO utrotad år 1980. Det är tyvärr hittills den enda.

MPR-vaccinet som skyddar mot bland annat mässling, påssjuka och röda hund är också ett exempel på en reell förbättring i världen. Före 1980 dog 2,6 miljoner människor av mässling varje år i världen. När de stora vaccinationskampanjerna vid den tidpunkten startade så blev resultatet att antalet fall minskade drastiskt. Enligt WHO är den siffran nere i drygt 100 000. Nu har cirka 85 procent av världens befolkning skydd för mässlingen.

Men nu ökar antalet mässlingsfall i världen igen. 2017 var antalet fall 30 procent högre i världen än året innan och så många som sju miljoner människor uppskattas ha insjuknat. Störst är ökningen av antalet fall i Latinamerika och Europa. Just mässling har även varit aktuellt i både riket och i Sverige där flera fall på senare tid har uppmärksammats.

Det kan finnas flera förklaringar till varför man väljer att inte vaccinera sig själv eller sina barn. Globalt är den stora knäckfrågan tillgång till både själva vaccinet, men också kunnig personal och närhet till hälso- och sjukvård.

Vi har inte det problemet. Men ändå finns de som av olika orsaker väljer att inte vaccinera sig och sina barn.

Alla behöver inte vara aktiva motståndare. Det kan i vissa fall vara så enkelt som att människor är bekväma och bara inte kommer iväg till hälsocentralen för att vaccinera sig. En annan bidragande orsak kan vara att de sjukdomar som ingår i vaccinationsskyddet inte är så vanliga i dag, och det man inte känner till är man heller inte så särskilt rädd för.

Men det finns också en misstro mot vaccin som tar sig många uttryck. En bidragande orsak är den situation som uppstod efter svininfluensan 2009 och vaccinet Pandemrix som faktiskt bidrog till en ökad risk för barn och unga att insjukna i narkolepsi.

Det finns andra exempel där underlaget för vaccinmotståndet är betydligt mycket sämre. Vad gäller till exempel MPR så finns det en teori om att det skulle vara kopplat till att barn får autism. Den teorin har avvisats kraftfullt. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, har forskningsresultat från omfattande nationella och internationella studier visat att MPR-vaccinet inte har någon koppling till autism.

Motståndet är inte heller nytt. I Storbritannien fanns ett motstånd redan på 1870-talet eftersom människor inte trodde att det fungerade och att det inskränkte på individens rättigheter eftersom det åtminstone under en tid var obligatoriskt.

Det finns en inneboende paradox i frågan om vaccinationer. Människor har rätt att göra fria val. Men i det här sammanhanget påverkar valet inte bara individen utan folkhälsan i stort. De som inte har skydd riskerar nämligen inte bara sitt eget utan också andras välmående.

För att uppnå en så kallad flockimmunitet krävs att den absoluta majoriteten av befolkningen är skyddade. Blir det färre ökar risken för att flera sjukdomar återigen får fäste.

I det perspektivet blir den växande misstron mot vaccin ett reellt problem. För ju fler som av olika anledningar inte tar de vaccinationer som finns ju större är risken att flera drabbas, även de som tror på vaccin men inte ännu har ett fullständigt skydd för sig själva.