DELA

Jämställdhet mer pop hos gubbarna än grabbarna

”Främjande av kvinnors och flickors rättigheter går för långt eftersom det hotar mäns och pojkars möjligheter”. Ungefär så löd det påstående som 32 469 män och kvinnor i 27 EU-länder fick reagera på i en undersökning gjord av forskare vid Göteborgs universitet. De svarande fick ange på en skala från 1 till 10 i vilken grad de höll med om påståendet. Forskarna blev förvånade av hur många unga män som instämde.

Det viktade genomsnittet bland svaren landade på 3,23. Vackert så: bara lite fler än tre av tio européer tycker att jämställdheten mellan könen har gått så långt att den slår mot männen och pojkarna. Men när forskarna studerade svaren närmare blev de överraskade att se att det är de yngre männen, de i åldern 18–29 år, som har svårast att acceptera ökade rättigheter för kvinnor. Inte de äldre.

”Ju äldre männen blir desto mindre håller de med om påståendet. Kvinnor håller också med om påståendet men i mycket mindre utsträckning än män (i alla åldrar). Resultaten motsäger tidigare forskning om att det är den äldre generationen som är mest konservativ och emot jämställdhet,” säger Gefjon Off, en av forskarna bakom studien, till nyhetssajten forskning.se.

Vi är säkert många som har trott att jämställdheten som idé har tiden på sin sida: att de konservativa idéerna om hur män och kvinnor ska vara är på väg att dö ut med de generationer som formats av dem. Den här studien visar snarare på motsatsen, och det är oroväckande. Kvinnor utbildar sig mer och når högre positioner i Europa, så såtillvida är jämställdheten på frammarsch. Ändå motarbetas kvinnors rättigheter av det som forskarna kallar modern sexism. ”En del människor tror att ökad jämställdhet bara gynnar kvinnor när det i själva verket gynnar hela samhället. En känsla av orättvisa kan motivera medborgare att exempelvis rösta på högerradikala partier som är emot feminism och sexuell frihet”, säger Gefjon Off, och fortsätter: ”Unga män som tycker att kvinnor konkurrerar ut dem från arbetsmarknaden, de kan uppleva ökade rättigheter för kvinnor som orättvist och hotfullt.”

Den moderna sexismen bland unga män är enligt studien vanligast i regioner med hög arbetslöshet och korruption. De är faktorer som gör det svårare för dem att starta en karriär, bilda familj, hitta en position. Äldre män är oftare mer etablerade, har sitt på det torra så att säga, och känner inte samma oro för den egna framtiden. Att unga män upplever att spelet är riggat till deras nackdel är förstås inte kvinnornas fel. Men om de unga männen ser jämställdhet som ett nollsummespel så kommer de att lägga skulden på kvinnorna som ”tränger ut” männen från deras rättmätiga plats i samhället.

I vilken grad åländska män känner sig hotade av ökad jämställdhet kan vi bara gissa. Men å andra sidan går det så pass trögt för jämställdheten på Åland att bara de mest lättskrämda männen borde känna sig hotade. Som känt sjönk andelen kvinnliga ledamöter i lagtinget markant efter senaste val – rekordet från valet 2003 med 11 kvinnor av 30 står sig än. Statistik från Åsub visar att män tjänar mer i genomsnitt än kvinnor i både den privata och offentliga sektorn. Kvinnor är långt mer utsatta för fysiskt och psykiskt våld i nära relationer. Allt detta är väl känt.

Men på Åland lika väl som andra regioner i Europa borde det finnas utrymme för det som Göteborgs universitets forskare efterlyser: budskapet att jämställdhet är positivt också för män. Föräldraledighet gör att de kan tillbringa mer tid med sina barn. Att slippa bära hela ansvaret för familjens försörjning är en befrielse. Att slippa leva upp till något slags råskinnsideal är också en befrielse.

Att arbetslöshet och korruption undergräver framtidstron och tilliten till samhället är inte konstigt – det märkliga är snarare att så många män lägger skulden på kvinnorna och deras kamp för jämställdhet och inte på de politiska och ekonomiska beslut som banat väg för arbetslösheten och korruptionen.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp