DELA

Tullhotet mot företagare avvärjt

Åländska företagare får nu tio dagar på sig att tulla in sina leveranser. Det blev lösningen på problemet med leveranser över skattegränsen som i och med tullens nya regler skulle deklareras i realtid från och med år 2020.