DELA

EU-mandatet i grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet kommer sannolikt att inleda behandlingen av motionen om ett åländskt mandat i EU-parlamentet i mitten av november. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström säger att frågan prioriteras i utskottet.

– Det är en viktig fråga för grundlagsutskottet, säger han.

Samtidigt har utskottet en lång lista med lagförslag som lämnats in för behandling. Löfström säger att han uppskattar att behandlingen av EU-parlamentsplatsen tidigast kommer att inledas under den andra veckan i november.

Det är praktiken klart att Åland inte kommer att få ett mandat i EU-parlamentet eftersom regeringspartiernas riksdagsgrupper antingen sagt nej eller skjutit fram frågan till efter valet.