DELA
Vilka kulturyttringar kan hoppas på kulturpolitiska satsningar under den kommande mandatperioden? Svårt att säga, om man ser till de åländska partiernas valprogram. Teckning: Tomas Enqvist.

Ytterst få kultursatsningar i valprogrammen

Vilka konkreta kulturpolitiska satsningar vill de åländska partierna göra under kommande mandatperiod? Vilka kultursektorer prioriteras, och vilka bortprioriteras?