DELA

Välkommen på jobb, kulturministern!

Vem är Ålands nya kulturminister, vilka blir hennes viktigaste uppgifter under kommande mandatperiod och vilken inriktning kommer kulturpolitiken att ta?

Mycket är fortfarande höljt i dunkel, men här presenteras några möjliga svar och ett par tips från coachen.
I onsdags presenterade blivande lantrådet Veronica Thörnroos (C) sin kommande regering, och ny utbildnings- och kulturminister blir Annika Hambrudd (C). Valet kan tyckas lite överraskande; inte så mycket att Hambrudd blir minister utan mer vilken portfölj hon tilldelas. Hambrudd är utbildad socionom, har jobbat inom barnskyddet och nu senast som socialkurator inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hennes politiska hjärte-frågor härrör också från omsorgssektorn, och
givet hennes bakgrund och politiska intressen finns det skäl att tro att posten som social- och
hälsovårdsminister hade lockat mer. Nu gick den portföljen i stället till Moderaternas partiledare Annette Holmberg-Jansson.

Som utbildnings- och kulturminister får
Hambrudd jobba med helt andra saker. Vilken inriktning kulturpolitiken kommer att ta under den kommande mandatperioden är dock ännu inte gott att veta. Regeringsprogrammet ska förhandlas fram, och enligt uppgift från Thörnroos ska det vara klart i december. Då vet vi förhoppningsvis mer besked.

Givetvis finns det som alltid massor av munnar att mätta, många hål att fylla. Men här är tre tips på centrala kultursatsningar som framstår som viktiga under kommande mandatperiod:

– Säkra Medborgarinstitutets finansiering. Centern har uttryckt stöd för den avgående landskaps-
regeringens förslag att förlänga det temporära
stödet till Medis till att gälla även nästa år.
Politiska utspel om nedskärningar har visat att man borde gå steget längre och arbeta fram en ny finansieringsmodell som säkrar Medis verksamhet mera långsiktigt.

– Arbeta fram en ny bibliotekslag. Biblioteken är ovärderliga för folkbildningen. Åland behöver en uppdaterad bibliotekslag för att kunna möta framtidens utmaningar, enligt ett öppet brev från
bibliotekssektorn till blivande kulturministern.

– Fortsätt satsningen på filmsektorn med den åländska filmkommissionären. Inrättandet av en åländsk filmkommissionär har visat sig vara en sällsynt lyckad satsning. Mycket har redan hänt på filmfronten och mer är på kommande. Som rapporterats tidigare tyder det mesta på att Åland snart blir Agatha Christie-land, och inspelningen av tv-serien på Åland skulle generera enorma mervärden, för Åland som varumärke och för näringslivet.

Så välkommen på jobb Hambrudd, och lycka till!

<”Ledarskribent namn”>

Tomi Riitamaa