DELA

Vill du ha antibiotika i din abborre?

Vi är fem sjukskötarstuderande från Högskolan på Åland som har deltagit i en webbaserad internationell kurs, Medication Management By Nurses In A Modern World – Future Challenges And Possibilities, som anordnats av nätverket Medico Nordplus. Vi har tilldelats diverse uppgifter under veckan, varav ett berörde temat hållbarhet. Vi har tagit fasta på vad hållbarhet inom medicinhantering innebär för vår närmiljö.

Under diskussioner sinsemellan framkom det många olika aspekter som vi inte tidigare hade reflekterat över. Vi önskar lyfta frågan om hållbarhet inom medicinsk avfallshantering på arbetsplatserna och i hemmen.

För att göra det behöver personal inom vård och omsorg tydliga direktiv hur vi informerar våra patienter om det rätta sättet att disponera medicinskt avfall. Vi måste samarbeta med våra apotek så att informationen når ut till patienterna hur man returnerar oanvända mediciner såsom tabletter, lösningar, geler, krämer och plåster.

Bristande information , medvetenhet, intresse samt otillräcklig finansiering leder till att personal inom vård och omsorg inte ges möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar. Om intresset inte finns så är det svårt att utföra en förbättring.

Vidare föreslår vi att ansvariga inom hälso- och sjukvård respektive omsorg utser en
anställd som ansvarar för korrekt hantering av medicinskt avfall inom sin enhet. För att detta ska vara ett realistiskt genomförbart mål behöver all personal inom hälso- och sjukvården få tydlig vägledning och stöd. Medicinsk avfallshantering måste implementeras i hela vårdmiljön för att uppnå effekt. Vi föreslår att alla överblivna mediciner, receptbelagda och icke-receptbelagda, returneras till apoteket. Vår önskan är att alla på Åland blir mera medvetna om möjligheterna som finns och därigenom säkerställs att inget medicinskt avfall kommer i kontakt med miljön vilket leder till att vi alla gemensamt skyddar vårt ekosystem.

SJUKSKÖTARSTUDERANDE
FRÅN HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND