DELA

Trygghet för skärgården

En levande skärgård utan trygghet – funkar det?
Det är spartider. Styrelsen för ÅHS har beslutat att dra ner på vårdberedskapen i skärgården, dvs ingen jour mellan 24-08. Ett beslut som slår hårt mot oss som valt att leva här.
På sidan fem i Det hälsopolitiska programmet för Åland 2010-2020 står följande:

” Det är en grundläggande rättighet för varje människa att uppnå högsta möjliga hälsa efter sina egna individuella förutsättningar. Hälsa utgör en av de viktigaste resurserna för att människan ska uppnå sina livsmål och utgör en central del av livskvaliteten och välbefinnandet. Målet (för programmet) är att skapa förutsättningar för god hälsa för hela befolkningen.” ÅHS beslutet rimmar dåligt med dessa rader, åtminstone för skärgårdsborna. Trygghet är en förutsättning för god hälsa och en central del av livskvaliteten. Vem bär ansvar för vår trygghet i Brändö mellan kl 24-08? Det verkar som om ÅHS närmast kan garantera att olycks- eller sjukdomsfall inte inträffar på natten i skärgården.

Här ”ute” bor det också människor som tillhör så kallade riskgrupper. Hur gör vi om det diabetessjuka barnet får magsjuka och behöver hjälp mitt i natten? Eller om barnet med andningssvårigheter/ astma behöver andningshjälp? Eller om stroken/ hjärtinfarkten slår till? I en sådan akutsituation är tiden avgörande. Nu fås hjälpen snabbt i Brändö, men efter den 1 april när vi inte längre har vårdberedskap dygnet runt ska vi ringa akuten i Mariehamn. I bästa fall kan helikopter med läkare komma så småningom, men i värsta fall kan den inte flyga som t.ex. vid dåligt väder. Det är fråga om liv och död.

Hur ska man på akuten i Mariehamn kunna avgöra hur allvarlig situation det är frågan om utan att se patienten? Alla agerar vi olika i telefon – en del behåller lugnet trots nödsituation och då kan det uppfattas som om situationen inte är tillräcklig akut! Ska patienten själv eller de anhöriga ta beslutet för eventuell helikopterfärd? Det kan också bli en dyr färd i onödan.
Varje människas liv och hälsa är lika viktig antingen vi bor i Mariehamn eller fem timmars resa därifrån.
Vem vill flytta till en ”levande skärgård” utan trygghet? Kanske den som vet att han/hon inte kommer att insjukna nattetid! Sov gott – och tryggt!
Småbarnsföräldrarna
Päivi och Jari Nikoskinen
Johanna Nyman och Peter Jansson
Malena och Börje Strandvall
samt övriga Jurmobor