DELA

Tjuvjakt är aldrig accepterat

Den 1 april . I undersökningen som livsmedelsverket gjort visar det sig att den fällda vargen varit skottskadad sedan tidigare och att skadan härstammar från tiden den befunnit sig på Åland, men inte i samband med den tillståndsgivna skyddsjakten.

I kommentarsfälten på sociala medier floreras det redan om att det är ett aprilskämt. Vilket det sorgligt nog inte är.

Personligen har jag inte delat åsikterna om att vargen borde avlivats på Åland. Dels på grund av mängden rådjur på Åland, i vilken vargen hittar en stor mängd bytesdjur. Men framförallt på grund av att den finska vargstammen är rödlistad och starkt hotad. En flytt om möjligt hade varit det bästa alternativet. Nu fanns inte dessa möjligheter och jag förstår även oron från annat håll som gjorde att beslutet för skyddsjakt skulle tillåtas innan större skada skulle ske.

Det sorgliga är däremot de bevis som nu påvisats om att tjuvjakt har förekommit. Detta fanns det redan tidigare spekulationer om och vi vet fortfarande inte hur många vargar som har rört sig här på Åland.

Tyvärr kommer jag nu att ge en känga till jägarkåren här på Åland. Många av er sköter er exemplariskt och det vill jag lyfta på hatten för, viltvården och jakten på invasiva arter är viktigt för att bevara den ursprungliga biologiska mångfalden på Åland.

Jag har stöttat er trots att mina egna åsikter står i strid med era. Värdet av traditioner och kultur är inget vi får glömma. Men i detta fall kan jag inte ställa mig bakom er. Tjuvjakt är aldrig accepterat vare sig det sker här eller någon annanstans och speciellt inte på arter som är starkt hotade. Om tjuvjakt är en del av den åländska kulturen och traditionen så behöver ni verkligen ta ansvar, se över era rutiner och era egna led.

För dödandet för dödandets skull kan inte jag ställa mig bakom. Vare sig det gäller varg, sjöfågel eller andra i naturen levande djur.

JOEL LINDHOLM