DELA
Foto: Diana Stenberg

Högsta domstolen: Nej till skyddsjakt på varg

Högsta domstolen bedömer att landskapslagen om ändring av jaktlagen för landskapet Åland utgör behörighetsöverskridning. det betyder att skyddsjakt på varg inte är laglig.
”Eftersom landskapslagen inte utgör en fungerande helhet i avsaknad av denna bestämmelse, bör landskapslagen förordnas att förfalla i dess helhet.” Så skriver Högsta domstolen om Ålands lagtings beslut som togs i juni gällande antagande av landskapslag om ändring av jaktlagen. Lagändringen skulle möjliggöra skyddsjakt på varg vid angrepp av tamdjur.

Läs hela utlåtandet här.