DELA
Foto: Lillian Tveit/Shutterstock/SPT

Stamvårdande jakt på varg inleds i Finland om drygt två veckor

Kvoten för den stamvårdande jakten som inleds efter årsskiftet är 20 vargar.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en förordning som innebär att stamvårdande jakt på varg får inledas efter årsskiftet.

Jakten ska bedrivas så att en livskraftig population tryggas, samtidigt som behoven hos de människor som bor i vargreviren tillgodoses.

Finlands viltcentral beviljar dispenser för den stamvårdande jakten. Kvoten är 20 vargar utanför renskötselområdet.

Kvoten gäller dock inte vargar som avlivas på polisens order. Dessutom räknas i kvoten inte in de vargar som elimineras med stöd av Viltcentralens dispenser på grund av skador eller hotad säkerhet.

Jakten får enligt förordningen rikta sig till högst fyra flockar eller ett revirmarkerande vargpar.

”Jakten strider mot lagen”

Finlands naturskyddsförbund har redan under beredningsskedet kritiserat förslaget. Då förordningen fastställdes på tisdagen kom förbundet med fortsatt kritik.

Förbundet är oroat över att den stamvårdande jakten ska leda till att vargstammen minskar rejält. Förbundet betonar att vargen är en utrotningshotad och ytterst skyddad art.

”Vargjakten kommer för tidigt. Dessutom strider jakten mot lagen. Den stamvårdande jakten behandlades i arbetsgrupper, och det resultat deras arbete gav efterföljs nu inte i det aktuella beslutet”, säger Finlands naturskyddsförbunds ordförande Harri Hölttä i ett pressmeddelande.

SPT