DELA

Radiostrejken var inte sanktionerad

Rolf Lindqvist skriver i en insändare att Ålands Radios styrelse och förvaltningsråd “sanktionerat” personalens strejk. Jag vet inte var Rolf Lindqvist fått sin information i från, men sann är den inte.

Jag blev helt tagen på sängen när vd Pia Rothberg-Olofsson ringde den aktuella dagen på morgonen och meddelade mig att personalen beslutat att strejka. Jag bad henne att informera sig om styrelsen hade möjlighet att förhindra strejken. Hennes sonderingar visade att styrelsens ingripande i strejken inte var att rekommendera.

Själv är jag emot sådana populistiska yttringar (som strejker) i liknande frågor, då jag anser att de inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Här bör man lösa problem på diplomatisk väg, och inte genom åtgärder som är till för att undergräva förtroendet för styrelse och ägare.

Om någon annan i styrelsen eller någon i förvaltningsrådet “sanktionerade” strejken, känner jag inte till. I så fall bör Rolf Lindqvist redogöra för detta, så att vi inte alla dras över samma kam, och betraktas som oansvariga personer som sanktionerar vilda strejker.

Sist och slutligen är det bolagets ägare som besluter om tilldelning av medel till företaget. Om ägarna minskar pengaflödet, så är ägarna väl medvetna om att produkten blir därefter. Och i slutändan är det ägarna som för stå för konsekvenserna , det vill säga i detta fall radiolyssnarnas missnöje, när produkten inte längre motsvarar brukarnas förväntningar.

För självklart är det så att med minskad resurstilldelning blir programmen färre när antal tjänster måste dras ned.

Runa Lisa Jansson