DELA

Tunnelområdet ska undersökas geologiskt

Geologiska forskningscentralen ska undersöka sprickor i berggrunden på Åland och på landskapsregeringens önskemål undersöker man området mellan Lumparland och Föglö.
– Det är ett intressant område, det är på gränsen mellan rapakivi och äldre bergarter på Föglösidan. Det borde finnas en stor förkastningszon under vattnet där. Det är ur vetenskapligt perspektiv intressant för oss, säger Nicklas Nordbäck, projektchef.