DELA

Frågor om bygget på lotsberget

När man läste att det inkommit besvär angående bygget av ”fyren” på lotsberget kan man ställa sig några frågor angående hela processen?

De första handlingarna rörde ett sexvåningshus som smalnade av upptill. Senare i hanteringen blev det åtta våningar utan avsmalnande. Något för en grävande journalist att undersöka hur besluten fattats?

Hur ligger det till med jorden som körs därifrån, hur stor är risken för kontamination av den, med tanke på markens tidigare användning?

NÄRBOENDE