DELA
Foto: Flygfoto/GItech

Grönt ljus för högsta huset i Mariehamn

Bygglov beviljat. Nu blir det byggstart för det högsta bostadshuset i Mariehamn.