DELA
Foto: Flygfoto/GItech

Grönt ljus för högsta huset i Mariehamn