DELA
Foto: Stefan Öhberg
Stadsarkitektkansliet förordar en discgolfbana på Lotsberget om den ersätter banan i Badhusparken. På arkivbilden syns Badhusparkenbanan initiativtagare Björn Hägerstrand.

Föreslår möte om discgolf på Lotsberget

Ålands discgolfförbunds anhållan om att få bygga en discgolfbana på Lotsberget kommer upp i infrastrukturnämnden på torsdag. Det första som borde göras är att ordna ett informationsmöte för allmänheten, tycker infrastrukturchefen.